Az ezen az oldalon található információk a felelősségi nyilatkozat, a szerzői jogvédelmi nyilatkozat és a személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások hatálya alá tartoznak.

A www.pocaklako.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

Általános tájékoztatás

Az oldalon szereplő cikkek négy csoportba sorolhatók:

  1. Saját cikkek
  2. Szerkesztett cikkek – a felhasznált források megjelölésével
  3. Más oldalakról átvett cikkek – a forrás mindenkori megjelölésével
  4. Más oldalakról, RSS-en keresztül átvett cikkek.

Kapcsolat

info kukac pocaklako pont hu

Felelősségi nyilatkozat

A www.pocaklako.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget!

A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

A www.pocaklako.hu nem ad orvosi tanácsokat! A www.pocaklako.hu számos orvostudományi témakörbe sorolható cikket tartalmaz, de semmiféle garancia sincs arra, hogy ezen cikkek tartalma pontos. Nincs biztosíték arra sem, hogy a cikkekben található állítások és kijelentések teljes mértékben igazak, helyesek, vagy precízek.  A www.pocaklako.hu-n található orvosi jellegű információk nem helyettesítik, és nem is helyettesíthetik az orvosi végzettségű szakértő (orvos, pszichiáter, ápoló, gyógyszerész, stb.) javallatát.

Az előbb írtakra tekintettel az oldal üzemeltetője, szerkesztői, készítői és szerzői kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egészségügyi döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

Szerzői jogvédelem

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt álnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag azok tulajdonosa jogosult.

A fent megjelölt 1.-es és 2.-es kategóriába tartozó cikkek esetében a sokszorosítás a forrás megjelölésével, illetve webes felhasználás esetén az oldalra mutató link elhelyezésével engedélyezett, de ezt minden esetben jelezze a Szolgáltató felé.

A weboldalon keresztül elérhető 3-as és 4-es kategóriába tartozó cikkek tekintetében a forrás, az oldalon található linkek esetében pedig az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

Amennyiben a szövegformátumú és multimédiás (hang, képek, szoftver, stb.) információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez van kötve, ez az engedély semmisnek nyilvánítja a fent említett általános érvényű engedélyt és világosan közli az esetleges használati korlátozásokat.

A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

Adatvédelem

A honlap használatához nem szükséges személyes adatok megadása. A Szolgáltató az esetleges regisztrációkor megadott adatokat a felhasználó hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

Amennyiben Ön email üzenetet küld, személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben rögzítjük.

A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.