“A ki-rály-nak ti-zen-egy fi-a volt meg egy kis-lá-nya. Mos-to-há-juk gyû-löl-te õ-ket. Meg-a-kart sza-ba-dul-ni tõ-lük. E-lõ-ször a csepp kis-lányt ûz-te el a ház-tól…”

A teljes cikk olvasása